คาร์ซีท เบบี้ซีท ที่นั่งเด็กในรถ คาร์ซีท กับ HappyBelt(ที่คนไทยยังไม่เคยเห็น) ?
คาร์ซีท เบบี้ซีท ที่นั่งเด็กในรถ
คาร์ซีท ที่นั่งเด็กในรถ

happybelt คาร์ซีท
happybelt
คาร์ซีท เบบี้ซีท ที่นั่งเด็กในรถ เพื่อความปลอดภัย
บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด
213, 215 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 08 1551 0101, 0 2287 4292, 0 2676 1951-2 www.k-ton.com
 

    บุคคลใด ผลิต ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย สินค้าลอกเลียนแบบกลไกตามข้อถือสิทธิ บางส่วน หรือทั้งหมดของสิ่งประดิษฐ์นี้ ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือเครื่องหมายการค้านี้ โดยมิได้รับอนุญาต จะได้รับโทษทางอาญาสูงสุดตามกฏหมายทุกฉบับ
    ผู้ใดให้เบาะแสการละเมิดสิทธิคุ้มครองสินค้าจนดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้จนถึงที่สุด จะได้รับรางวัลอย่างงามจากเจ้าของสิทธิ
 
คาร์ซีท เบบี้ซีท ที่นั่งเด็กในรถ คาร์ซีท อุปกรณ์ใช้แยก-ร่วมคาร์ซีท แถบกั้นเด็ก HappyBelt

ราคาเพียง 1,XXX บาท HappyBeltจะให้กลไกกระจายแรงปะทะเหนือกว่า มีโอกาสใช้จริงสูงกว่าคาร์ซีทแบบโดดเดี่ยวถึง4เท่า เด็กๆชอบมาใช้เอง ใช้ง่ายไม่ต้องบังคับเด็ก

HappyBelt คืออะไร | ทำไมต้องมี HappyBelt | วิธีติดตั้ง HappyBelt | วิธีใช้งาน | ราคาและสถานที่จำหน่าย